DANE KONTAKTOWE

ikona adresu

KIEROWNIK PROJEKTU

prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

pokój nr: 402

telefon: 12 662 4145

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


ikona adresu

SEKRETARIAT KONSORCJUM

dr inż. Beata Jop

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

Zespół Projektów Badawczo-Rozwojowych

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

pokój nr: 5

telefon: 12 662 42 53

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21